OM FÖRENINGEN

Brf. Örehus 4

 

Org. nr 769608-7092

Adress: Sergels väg 14B

21757 Malmö

e-post: info@orehus4.se

 

 

Fastigheten Örehus 4, Sergels väg 14 A och B, byggdes 1956 av byggmästare Hugo Åberg och var en av de 3 st. hyresfastigheter han uppförde utmed Ribersborg med attraktivt strandnära läge.

Då Hugo Åberg avled 1969 tog dottern Ulla Åberg över förvaltningen i samma bolag.

Ulla Åberg avled 2011.

 

Brf. Örehus 4 registrerades 2001 av medlemmarna Dragan Bondzic, Björn Lovén och Gunnar Åhs.

 

Föreningen förvärvade fastigheten av Ulla Åbergs dödsbo 2014-12-18 genom hembud vilket innebar att det första verksamhetsåret påbörjades under hösten 2014.

 

Första ordinarie föreningsstämma avhölls 2015-05-18.

 

Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmar till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

 

Bostadsrättsföreningen är ett privat bostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999: 1229).

 

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Folksam. I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter.

 

Föreningen har 92 lägenheter och den totala lägenhetsytan på 7 967 m" fördelar sig enligt följande:

 

1 r o k: 6 st

2 r o k: 34 st

4 r o k: 30 st

5 r o k: 18 st

7 r o k: 4 st

 

Till huset hör också 68 underjordiska garageplatser samt 16 parkeringsplatser utomhus.

 

Total lokalyta: 195 m2.

 

Brf. Örehus 4 äger tomtytan.

 

Org. nr: 769608-7092

Ansvarig för webbsida:Styrelsen Brf Örehus 4