Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor från mäklare och styrelsens svar

 

 

1. Ekonomisk förvaltning: HSB Malmö

 

Kundtjänst

Växel: 010-442 30 00

Fax: 040-12 22 37

E–post: kundtjanst.malmo@hsb.se

Telefontid:

Mån-fred kl 08:00-16:00

 

Ansökan om medlemsskap i föreningen skall skickas HSB Malmö. Utöver

ansökningshandling skall överlåtelseavtal samt personupplysning på köparen bifogas.

Styrelsen avslår alla inkompletta medlemsskapsansökningar.

 

2. Accepteras juridisk person som ägare? Svar: NEJ

 

3. Accepteras delat ägande? Svar: Ja, sambo/makar, släktskap mellan ex.vis förälder

eller i fall där styrelsen har gett sitt godkännande. För medlemskap krävs även godkänd

kreditupplysning och/eller betalningsförmåga.

 

4. Vad ingår i avgiften? Svar: värme, vatten och COM HEM kabel TV grundutbud.

 

5. Finns det några beslutade avgiftshöjningar kommande år? Svar: NEJ

 

6. Hur många hyreslägenter finns det kvar? För närvarande 9 st (2016-09-21). Ytterligare

två lägenheter kommer att säljas via mäklare så att kvarvarande antal lägenhter blir 7.

 

7. Finns det några kommande renoveringar planerade?

Svar: vi följer den ekonomiska planen

 

8. OBS! Angående renovering av lägenhet: många nya medlemmar vill gärna komma

igång snabbt med renoveringsåtgärder. Vi ber mäklaren att informera den nya

medlemmen´om att inte sätta igång renoveringsaktiviteteter innan styrelsen hunnit

informera vad som gäller i fastigheten.

 

9. Vilken är er kabel TV och bredbandsleverantör?

Svar: COM HEM kabel TV. Både COM HEM och TELE 2 bredbandsfiber finns till

lägenheterna. Internetuppkoppling får medlemmarna själva stå för men det finns planer

på att dra in fiber men det skall i så fall beslutas på en föreningsstämma

 

10.Kostnad för parkering och garage?

Svar: Det finns 16 P-platser utomhus och 68 platser i underjordiskt garage.

Separat kösystem, för anmälan om intresse kontakta info@orehus4.se

Månadsavgift för medlemmar: P-plats utomhusplats 200 kr/mån, garageplats inomhus

450 kr/månad.

Månadsavgift aviseras på medlemmens månadsavi från HSB. Externa kunder erhåller

separat faktura från HSB.

Ömsesidig uppsägningstid 3 månader.

Garage och P-platser kan inte överlåtas av säljare. Den nya medlemman måste själv

ansöka om plats och följa beslutad turordning i väntlista.