FÖR MÄKLARE

Information till mäklare om försäljning av lägenhet i Brf. Örehus 4


Föreningens ekonomiska förvaltning samt lägenhetsregister sköts av HSB Malmö. Kontakta dem direkt för så kallad mäklarbild.


OBS! Det är det lägenhetsnummer som framgår av upplåtelseavtalet (inte HSB:s interna registreringsnummer) som ska användas vid försäljning.


Kundtjänst

Växel: 010-442 30 00

Fax: 040-12 22 37

E–post: kundtjanst.malmo@hsb.se

Telefontid:

Mån-fred kl 08:00-16:00


Ansökan om medlemsskap i föreningen skall skickas HSB Malmö. Utöver ansökningshandling skall överlåtelseavtal samt personupplysning på köparen bifogas. Styrelsen avslår alla inkompletta medlemsskapsansökningar.


Mäklare ska be nya medlemmar att ta del av denna sida (klicka på länk) för att registrera kontaktuppgifter. Dessa uppifter är bara till för styrelsen och för att ny medlem ska kunna ta del av viktig information från styrelsen.


Panthandlingar skall aldrig skickas direkt till föreningen, utan adresseras till HSB för registrering i föreningens lägenhetsregister. Säkerställ att köparens eventuella lånegivare får denna information. Observera att det måste framgå vilken adress och lägenhetsnummer som avses för en panthandlingen. Panthandlingar där adressen inte framgår samt feladresserade panthandlingar returneras.


Till varje lägenhet hör minst en nyckel, denna nyckel överlåts alltid till tillträdande medlem. Om en medlem har köpt extranycklar överlåts även dessa.


Garage eller P-platser utomhus tillhör inte lägenheten. De kan inte säljas. Nya medlemmar måste ansöka om garage eller parkeringsplats via hemsidan.


Föreningen har i dagsläget inte någon telefonservice, utan frågor till föreningen tas emot via epost. Styrelsens medlemmar vill inte att mäklare lämnar ut styrelseledamöters telefonnummer till spekulanter utan att överenskommelse om detta gjorts i förväg avseende varje enskilt fall.


Vanliga frågor från mäklare och styrelsens svar finns via denna länk.


För uppgift om årsredovisning , stadgar och energideklaration klicka på respektive länk.


För allmänna uppgifter om föreningen se denna länk.


Ordningsregler inför visning och försäljning.


Det är INTE tillåtet att sätta upp reklam från mäklarfirma om försäljning m.m. i entréer eller på fasaden. Tillfälliga skyltar som sätts upp inför visning på gräsmattor etc. ska tas bort av mäklare omedelbart efter visning. Om inte detta respekteras kommer avgift att debiteras mäklarfirman för borttag.


Föreningen besvarar inte enkäter om fastigheten i samband med försäljning av lägenhet. De frågor som normalt uppstår besvaras på denna webplats eller i årsredovisningen. Maila gärna föreningen om du tycker att någon information saknas så publicerar vi frågan och svaret så snart som möjligt på webbplatsen.


Hänvisa gärna spekulanter till denna webbplats.


Med vänliga hälsningar


Styrelsen Brf Örehus 4

Sergels väg 14B

217 57 Malmö