OM FÖRENINGEN

Brf. Örehus 4


Org. nr 769608-7092

Adress: Sergels väg 14B

21757 Malmö

e-post: info@orehus4.seFastigheten Örehus 4, Sergels väg 14 A och B,  byggdes 1956 av byggmästare Hugo Åberg och var en av de 3 st. hyresfastigheter han uppförde utmed Ribersborg med attraktivt strandnära läge.

Då Hugo Åberg avled 1969 tog dottern Ulla Åberg över förvaltningen i samma bolag.

Ulla Åberg avled 2011.


Brf. Örehus 4 registrerades 2001 av medlemmarna Dragan Bondzic, Björn Lovén och Gunnar Åhs.


Föreningen förvärvade fastigheten av Ulla Åbergs dödsbo 2014-12-18 genom hembud vilket innebar att det första verksamhetsåret påbörjades under hösten 2014.


Första ordinarie föreningsstämma avhölls 2015-05-18.


Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmar till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.


Bostadsrättsföreningen är ett privat bostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999: 1229).


Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Folksam. I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter.


Föreningen har 92 lägenheter och den totala lägenhetsytan på 7 967 m" fördelar sig enligt följande:


1 r o k: 6 st

2 r o k: 34 st

4 r o k: 30 st

5 r o k: 18 st

7 r o k: 4 st


Till huset hör också 68 underjordiska garageplatser samt 16 parkeringsplatser utomhus.


Total lokalyta: 195 m2.


Brf. Örehus 4 äger tomtytan.


Org. nr: 769608-7092

Ansvarig för webbsida:Styrelsen Brf Örehus 4