Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor från mäklare och styrelsens svar1. Ekonomisk förvaltning: HSB Malmö


    Kundtjänst

    Växel: 010-442 30 00

    Fax: 040-12 22 37

    E–post: kundtjanst.malmo@hsb.se

    Telefontid:

    Mån-fred kl 08:00-16:00


    Ansökan om medlemsskap i föreningen skall skickas HSB Malmö. Utöver

    ansökningshandling skall överlåtelseavtal samt personupplysning på köparen bifogas.

    Styrelsen avslår alla inkompletta medlemsskapsansökningar.


2. Accepteras juridisk person som ägare? Svar: NEJ


3. Accepteras delat ägande? Svar: Ja, sambo/makar, släktskap mellan ex.vis förälder

    eller i fall där styrelsen har gett sitt godkännande. För medlemskap krävs även godkänd

    kreditupplysning och/eller betalningsförmåga.


4. Vad ingår i avgiften? Svar: värme, vatten och COM HEM kabel TV grundutbud.


5. Finns det några beslutade avgiftshöjningar kommande år? Svar: NEJ


6. Hur många hyreslägenter finns det kvar? För närvarande 9 st (2016-09-21). Ytterligare 

    två lägenheter kommer att säljas via mäklare så att kvarvarande antal lägenhter blir 7.


7. Finns det några kommande renoveringar planerade?

    Svar: vi följer den ekonomiska planen


8. OBS! Angående renovering av lägenhet: många nya medlemmar vill gärna komma

    igång snabbt med renoveringsåtgärder. Vi ber mäklaren att informera den nya

    medlemmen´om att inte sätta igång renoveringsaktiviteteter innan styrelsen hunnit

    informera vad som gäller i fastigheten.


9. Vilken är er kabel TV och bredbandsleverantör?

    Svar: COM HEM kabel TV.  Både COM HEM och TELE 2 bredbandsfiber finns till

    lägenheterna. Internetuppkoppling får medlemmarna själva stå för men det finns planer

    på att dra in fiber men det skall i så fall beslutas på en föreningsstämma


10.Kostnad för parkering och garage?

    Svar: Det finns 16 P-platser utomhus och 68 platser i underjordiskt garage.

    Separat kösystem, för anmälan om intresse kontakta info@orehus4.se

    Månadsavgift för medlemmar: P-plats utomhusplats 200 kr/mån, garageplats inomhus

    450 kr/månad.

    Månadsavgift aviseras på medlemmens månadsavi från HSB. Externa kunder erhåller

    separat faktura från HSB.

    Ömsesidig uppsägningstid 3 månader.

    Garage och P-platser kan inte överlåtas av säljare. Den nya medlemman måste själv

    ansöka om plats och följa beslutad turordning i väntlista.